Karsiyaka – Alba Fehervar 0:9,5


2 Οκτωβρίου, 2017